A-A+

支付宝每周领3张运费险

2018年09月18日 迷你教程 支付宝搜855411666领红包

打开支付宝APP点击我的>蚂蚁保险>产品>运费险就弹出运费险点击领取,喜欢网购的朋友可以撸,如果买了不喜欢的东西可以直接点击退货可以多赔一些钱钱。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013-2024 © 迷你赚 保留所有权利.   Theme  Ality   关于本站  留言板  

用户登录